Thông Tin Server

Khu vực chat [Yêu cầu đăng nhập]

    Xin Chào

    Vui Lòng Chờ...

Rates

Chủng Tộc: CH/EU
Max Level: 130
Map Arabia 130
Exp PT 4: 15x
Exp PT 8: 15x
Drop Rate: 8x
Gold Drop Rate: 5x
Tỉ Lệ Mix Đồ: 13x
Giới Hạn IP: 10

Times

Server Time:
Event Trốn Tìm: 7-9-11-13-15-17-19-21-23 h !
Event Hỏi - Đáp: Cách Event Trốn Tìm 30'!
Event Rules Of Survival :10h Sáng và 8h Tối !
Event Red BattleField : 11h Sáng Và 9h Tối !

History

Công Thành Chiến
Pháo Đài Hoa Điền:
Pháo Đài Trường An: _1St_3Job_
Pháo Đài STT:
Kill Boss
BeCon Đã tiêu diệt [ MOB_SD_SEKHMET_2 ] 16 hours ago.
BeCon Đã tiêu diệt [ MOB_SD_HORUS_2 ] 16 hours ago.
BeCon Đã tiêu diệt [ MOB_SD_NEPHTHYS_2 ] 16 hours ago.
NaNa Đã tiêu diệt [ MOB_SD_HORUS_2 ] 16 hours ago.
NaNa Đã tiêu diệt [ MOB_SD_SEKHMET_2 ] 16 hours ago.
BeCon Đã tiêu diệt [ MOB_SD_SPHINX_2 ] 16 hours ago.
NaNa Đã tiêu diệt [ MOB_SD_NEPHTHYS_2 ] 16 hours ago.
NaNa Đã tiêu diệt [ MOB_SD_SPHINX_2 ] 17 hours ago.
MF911 Đã tiêu diệt [ MOB_SD_APIS ] 20 hours ago.
Ngoc_Nu Đã tiêu diệt [ MOB_TQ_BLACKSNAKE_L3 ] 8 hours ago.
Nghề Nghiệp
49
Thief
34
Hunter
119
Trader
Top One
Player: SONZENBI
UniqueKiller: SONZENBI
Pvper: SONZENBI