Yo Profile

Thông tin nhân vật
HP
47021
LEVEL
130 0.00%
JOB
Thief VSRO_Fe
TITLE
Chief General
Điểm PVP
90 point(s)
LAST LOGOUT
22-Sep 05:06
MP
103487
RACE
China
Guild
KingOfLife Lvl 5
SUN
11 điểm
ĐIỂM ITEM
644 điểm(s)
STATUS
0
Character logs
pvp
Global
Achievements
Stall