LoVo_MeoMeo Profile

Thông tin nhân vật
HP
49184
LEVEL
130 0.00%
JOB
Trader 108_buon
TITLE
None
Điểm PVP
90 point(s)
LAST LOGOUT
16-Oct 18:38
MP
103017
RACE
China
Guild
_1St_3Job_ Lvl 5
SUN
12 điểm
ĐIỂM ITEM
556 điểm(s)
STATUS
Character logs
pvp
Global
Achievements
Stall