oYo Profile

Thông tin nhân vật
HP
28407
LEVEL
130 0.00%
JOB
Hunter VSRO_oYo
TITLE
General
Điểm PVP
90 point(s)
LAST LOGOUT
22-Sep 04:14
MP
57472
RACE
China
Guild
KingOfLife Lvl 5
SUN
11 điểm
ĐIỂM ITEM
583 điểm(s)
STATUS
0
Character logs
pvp
Global
Achievements
Stall