NaNa Profile

Thông tin nhân vật
HP
47465
LEVEL
130 0.00%
JOB
Hunter NaOH
TITLE
Baron
Điểm PVP
90 point(s)
LAST LOGOUT
22-Sep 02:55
MP
109540
RACE
Europe
Guild
_1St_3Job_ Lvl 5
SUN
11 điểm
ĐIỂM ITEM
642 điểm(s)
STATUS
0
Character logs
pvp
Global
Achievements
Stall